Dodali ste proizvod u korpu.

Podaci za identifikaciju

ZOOM FOTO d.o.o.

Naziv ulice registracije preduzeća: Krušedolska 3, 11000 Beograd

Adresa za prijem pošte (Webshop): Pavla Savića 30, 11000 Beograd

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
1 Poreski identifikacioni broj - PIB 107220128
2 Matični broj lica (pravna lica, radnje) 20758023
3 Naziv firme - pun naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću ZOOM FOTO d.o.o.
4 Naziv firme – skraćen naziv ZOOM FOTO d.o.o.
5 Ime i prezime ovlašćenog lica Jasmina Jakovljević
6 Opština VRAČAR
7 Mesto BEOGRAD
8 Naziv ulice registracije preduzeća Krušedolska 3
9 Adresa za prijem pošte (Webshop) Pavla Savića 30
10 Broj telefona 065/8444-820
11 Obveznik PDV DA
12 Tekući račun 160-359045-29
13 Banka Banca Intesa AD
14 Šifra delatnosti 4791